Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Nowa Karczma
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Nowa Karczma

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Nowa Karczma 
 
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości


Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Karczma


Informację udostępniono: 30.09.2014 21:10
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2014 21:10


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży                                                      Nowa Karczma, 25.09.2014. 
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm./ Wójt Gminy Nowa Karczma ogłasza,że następujące nieruchomości gruntowe ( udziały), niezabudowane, stanowiące własność Gminy Nowa Karczma zostały przeznaczone do sprzedaży :
Lp
Nr
działki
Pow. w ha
Udział współ
własności
Nr KW
część
Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania
Cena zł.
 
Opis
nieruchomości
1
62
4,78
20/32
GD1E/6953/8
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu (obrębu geodezyjnego) Nowa Karczma działka ta zaznaczona jest symbolami: A 039-ZK (teren zieleni ekologiczno – krajobrazowej, dopuszcza się użytkowanie rolnicze), A 027-R (teren rolny), A 040-ZL (teren leśny).
61.250 udziału
20/32
położona w Nowej Karczmie,  w okolicy jeziora Małe Kamionki, na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrębie „Natura 2000 (Szumleś) PLH220009 oraz w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 116 - Gołębiewo, brak uzbrojenia, klasyfikacja użytku – grunty orne, pastwisko trwałe, lasy, nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione, teren pofałdowany i nieuzbrojony.
2
64/2
4,52
20/32
GD1E/6953/8
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu (obrębu geodezyjnego) Nowa Karczma działka ta zaznaczona jest symbolami: A 036-UT (teren zabudowy turystycznej w tym zabudowa letniskowa indywidualna, zabudowa pensjonatowa, ośrodki wczasowe, pola namiotowe, pola kampingowe), A 035-ZK (teren zieleni ekologiczno – krajobrazowej, dopuszcza się użytkowanie rolnicze), A 034-R (teren rolny).
347.261udziału
20/32
 
położona w Nowej Karczmie, w okolicy jeziora Małe Kamionki, na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrębie „Natura 2000 (Szumleś) PLH220009 oraz w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 116 - Gołębiewo, brak uzbrojenia, klasyfikacja użytku – grunty orne, pastwisko trwałe, rowy, nieużytki, teren pofałdowany, porośnięty drzewami i krzewami.
3
64/1
1,63
20/32
GD1E/6953/8
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu (obrębu geodezyjnego) Nowa Karczma działka ta zaznaczona jest symbolem A 028-ZL (teren leśny).
22.938
udziału
20/32
położona w Nowej Karczmie, w okolicy jeziora Małe Kamionki, na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrębie „Natura 2000 (Szumleś) PLH220009 oraz w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 116 - Gołębiewo, brak uzbrojenia, brak dojazdu do działki, klasyfikacja użytku – lasy.
4
50
0,27
20/32
GD1E/6953/8
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu (obrębu geodezyjnego) Nowa Karczma działka ta zaznaczona jest symbolem A 038-ZK (teren zieleni ekologiczno – krajobrazowej, dopuszcza się użytkowanie rolnicze)
4.375
udziału
20/32
 
położona w Nowej Karczmie, w okolicy jeziora Małe Kamionki, na terenie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrębie „Natura 2000 (Szumleś) PLH220009 oraz w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 116 - Gołębiewo, brak uzbrojenia, klasyfikacja użytku – łąki trwałe.
5
93/5
0,3314
1/1
GD1E/20892/6
 Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie teren ten jest objęty decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji – budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
95.325
położona w Szponie, na obrzeżu wsi, przy drodze, około 200m od istniejącej zabudowy, brak uzbrojenia, teren z nachyleniem zachodnim do drogi, kształt działki zbliżony do trójkąta.
Gmina Nowa Karczma informuje, że pierwszeństwo w nabyciu ww. działki ( udziału) ,z zastrzeżeniem art.216a ustawy w/w, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :
1.                            przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów,
2.                            jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą
i złoży udokumentowany wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 17 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Nowa Karczma.
W przypadku nie złożenia przedmiotowego wniosku w ww. terminie nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu. Ogłoszenie o przedmiotowych przetargach zostanie opublikowane w formie obwieszczenia.
Podane w wykazie ( poz. tabeli) ceny zbycia nieruchomości w trybie bez przetargowym ważne są : poz. 1,2 ,4,5 do dnia 07.08.2015, poz. 3 do dnia 17.08.2015.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.


Wprowadził(a):
Adam Ebertowski

Zatwierdził(a):
Adam Ebertowski