Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Nowa Karczma
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Nowa Karczma

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Nowa Karczma 
 
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości


Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Karczma


Informację udostępniono: 30.09.2014 21:06
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2014 21:06


Nowa Karczma,25.09.2014r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
W Ó J T   G M I N Y    Nowa Karczma   ogłasza    P R Z E T A R G I ustne nieograniczone na   d z i e r ż a w ę   następujących części działek, stanowiących stawy ppoż., zapisane w KW jako własność Gminy Nowa Karczma, okres dzierżawy do 31.08.2016r., z zagospodarowaniem na cele rybackie :
 
l.p.
wieś
nr działki
pow. dz. w ha
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu w q żyta
Wadium w zł
Postąpienie minimalne w q żyta
1
Grabowo
396cz.I, 455cz.I
0,32
0,7
15
0,1
2
Skrzydłowo
303cz.I
0,07
0,3
7
0,1
 
 
 
 
 
 
 
Warunki przetargu i dzierżawy :
      wpłacenie przez osoby fizyczne i prawne (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym) wadium gotówką w wysokości podanej ww. tabeli na konkretną działkę, najpóźniej do dnia 17.10.2014r. do godz.1300, w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie,
      postąpienie minimalne podane jest ww. tabeli,
      wywoławczy roczny czynsz za dzierżawę poszczególnych działek podany jest ww. tabeli,
      czynsz roczny będzie płatny z góry : za I rok w dniu podpisania umowy, za II rok do dnia 15.IX.2015r.,
      kwota czynszu nie zawiera podatku od nieruchomości,
      udostępnienie stawu dla celów ppoż.,
      należyte utrzymania stawów ppoż. między innymi : koszenie trawy wokół stawu, umocnienie brzegów w ciągu roku dzierżawy, przy czym materiał dostarczy wydzierżawiający po uprzednich uzgodnieniach,
      dzierżawca nie zmieni przeznaczenia gruntu.
Szczegółowe warunki najmu będą określone w umowie dzierżawy.
Przetargi ww. odbędą się w dniu 22.10.2014r. o godz1010 według kolejności podanej ww. tabeli,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.
 
Uczestnicy w dniu przetargu okazują : dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, (osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, upoważnienie do udziału w przetargu).
Wadium wpłacone (na poszczególną działkę) przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach urzędowania Urzędu.


Wprowadził(a):
Adam Ebertowski

Zatwierdził(a):
Adam Ebertowski