Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Nowa Karczma
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Nowa Karczma

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Nowa Karczma 
 
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości


Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Karczma


Informację udostępniono: 30.09.2014 21:04
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2014 21:04


Nowa Karczma, 25.09.2014r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
W Ó J T   G M I N Y    Nowa Karczma   zaprasza   zainteresowanych   do  P R Z E T A R G U ustnego nieograniczonego  na  dzierżawę wyznaczonej części działkinr 217/53 (niezabudowanej), o powierzchni 20,30m2, zaznaczonej jako nr 217/53cz.I , położonej w Lubaniu, z przeznaczeniem na działalność handlową.
Warunki dzierżawy ww. części działki :
1.       okres dzierżawy 2 lata,
2.       kwota czynszu nie zawiera podatku od nieruchomości,
3.       dzierżawca nie zmieni przeznaczenia gruntu,
4.       czynsz płatny w dniu podpisania umowy.
Czynsz wywoławczy za okres dzierżawy ww. części działki wynosi 60zł + VAT.
W/w działka jest zapisana w KW GD1E/29255/2 jako własność Gminy Nowa Karczma.
Szczegółowe warunki dzierżawy będą określone w umowie dzierżawy.
 
Przetarg ww. odbędzie się w dniu 22.10.2014r. o godz1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.
 
Warunki przetargu :
·       wpłacenie w gotówce wadium w wysokości 10zł, najpóźniej w dniu 17.10.2014r. do godz. 13oo, w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie,
·       minimalne postąpienie wynosi 10zł + VAT.
Uczestnicy w dniu przetargu okazują : dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, osoby prawne : wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone.
Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu : 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.
 
 
 


Wprowadził(a):
Adam Ebertowski

Zatwierdził(a):
Adam Ebertowski