Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Nowa Karczma
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Nowa Karczma

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Nowa Karczma 
 
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości


Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Karczma


Informację udostępniono: 30.09.2014 20:26
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2014 20:26


Nowa Karczma, 25.09.2014r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
W Ó J T   G M I N Y    Nowa Karczma   ogłasza   P R Z E T A R G I  ustne  nieograniczone  na  d z i e r ż a w ę  niezabudowanych działek, położonych na terenie Gminy Nowa Karczma, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma, wymienionych w załączniku do obwieszczenia, okres dzierżawy do 31.08.2016r., z przeznaczeniem na cele rolne.
Przetargi ww. odbędą się w dniu 22.10.2014r. o godz1040 według kolejności podanej w załączniku,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.
Warunki przetargu i dzierżawy :
·            wpłacenie przez osoby fizyczne i prawne (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym) wadium gotówką w wysokości podanej w załączniku na konkretną działkę, najpóźniej do dnia 17.10.2014r. do godz.13oo, w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz. 13oo) lub przelewemna konto Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dzierżawy dot. działki nr…… w ……”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 17.10.2014r.na ww. rachunku bankowym Gminy,
·            postąpienie minimalne podane jest w załączniku,
·            wywoławczy czynsz za dzierżawę poszczególnych działek podany jest w załączniku,
·            czynsz będzie płatny w dwóch ratach, po 50% zaoferowanego czynszu : I rata w dniu podpisania umowy, II rata do dnia 15.IX.2015r.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach urzędowania Urzędu.
Załącznik nr 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1do obwieszczenia o  P R Z E T A R G A C H  ustnych  nieograniczonych w dniu 22.10.2014r.
na   d z i e r ż a w ę  działek, okres dzierżawy do 31.08.2016r., z przeznaczeniem na cele rolne.
l.p.
obręb- wieś
nr działki
pow. dz. w ha
rodz. użyt. wg. ewiden. gruntów
Wywoławcza wysokość czynszu za okres dzierżawy
Wadium
w zł
Postąpienie minimalne w zł
1
Grabowo Kościerskie
367
0,5700
RVI
171zł
34
8
2
  ,,-         -,,-
104/1cz.I
  1,0000
R,W/R,N
klauzula*     504zl
100
20
3
  ,,-         -,,-
104/2cz.I
  1,9250
R,Ps
klauzula*     859zł
171
20
4
  ,,-         -,,-
391/5
  0,2924
W/R,R,Ps
klauzula*     116zł
23
5
5
Grabowska Huta
33/2cz.I
  1,0200
R
510zł
102
20
6
     -,,-
33/2cz.II
  0,4600
R,Ps
228zł
45
10
7
     -,,-
56cz.I
  0,9700
R,Ps
470zł
94
10
8
Grabówko
103/3cz.I
0,5000
RVI,ŁIV
klauzula*     168zł
33
8
9
Lubań
156/3 cz.I
  0,0400
RV
klauzula*       20zł
4
2
10
  -,,-
156/3 cz.II
  0,0800
RV
klauzula*       40zł
9
3
11
  -,,-
156/3 cz.III
  0,0600
RV
klauzula*       30zł
8
2
12
  -,,-
156/3 cz.IV
  0,0500
RV
klauzula*       25zł
6
2
13
  -,,-
156/3 cz.V
  0,1900
RV
klauzula*       95zł
19
5
14
  -,,-
156/3 cz.VI
  0,1900
RV
klauzula*       95zł
20
5
15
  -,,-
156/3cz.VII
  0,7800
RV,ŁV,W,N
klauzula*     281zł
56
10
16
  -,,-
23/15
  0,0865
N
klauzula*       24zł
5
2
17
Nowa Karczma
235
  0,9600
RV
    480zł
96
10
18
  ,,-         -,,-
152/9
0,9479
RV,PsVI
273zł
54
10
19
  ,,-         -,,-
244/6
  0,3200
RV
        160zł
32
8
20
  ,,-         -,,-
257/5
  0,9491
RV
    475zł
95
10
21
Nowy Barkoczyn
198/2cz.I
  1,9765
R,Ł
647zł
129
20
22
Rekownica
132/4cz.I
  0,8500
R,Ł,N
397zł
79
10
23
       -,,-
192
 0,2900
ŁVI,LzVI
45zł
10
3
24
       -,,-
80
0,3100
PsV,N
29zl
7
2
25
Stary Barkoczyn
149/1
 2,0900
RIVb,RV,RVI
1112zł
222
25
26
       -,,-
76
  0,8200
RIVb,RV
454zl
90
10
27
Szatarpy
159cz.I
  0,7200
R:IVa,IVb
  404zł
80
10
28
Szpon-Sztofrowa Huta
144
  0,5700
Ps,N
201zł
40
10
29
Szpon
85
0,0300
B-RIVa
30zł
9
2
30
Szumleś Królewski
62cz.I
  0,5400
RIVb
303zł
60
10
31
    -,,-         -,,-
63
0,3400
RIVb
191zł
38
8
32
    -,,-         -,,-
61/1
  0,7400
RIVb
415zł
83
10
33
    -,,-         -,,-
61/2
  0,2600
PsIV
125zł
25
5
34
Śledziowa Huta
29/4
  0,4000
RVI
120zł
24
5
35
    -,,-         -,,-
29/5
  0,5700
RVI
171zł
35
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*-udostępnienie terenu do prac geodezyjnych przy podziale działki.
 


Wprowadził(a):
Adam Ebertowski

Zatwierdził(a):
Adam Ebertowski