Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Nowa Karczma
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Nowa Karczma

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Nowa Karczma 
 
Ochrona środowiska


Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Karczma


Informację udostępniono: 13.08.2014 21:43
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2014 21:43


Nowa Karczma, dnia 12.08.2014r.
K.OŚ.600-1.4.6.2013/2014
 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 33 - 36  i 38 oraz art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235)     i wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ-Gd-PNI.43.35.2014.JG.3 z dnia 01.08.2013r.)
 
informuję,
 
iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na remoncie mostu łączącego nieutwardzone drogi gminne nr 181 i 189 przez rzekę Wietcisę w miejscowości Skrzydłówko.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z dokumentacją sprawy w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji na obszar  Natura 2000 oraz możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej bądź ustnej do protokołu.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (pokój nr 5) w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tegoż obwieszczenia.
 
Organem administracji właściwym do rozpatrzenia wniosków, uwag i zastrzeżeń składanych za pośrednictwem Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w trybie art. 98 ust. 5 w związku   z art. 33-36 i 38 wyżej przywołanej ustawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Gdańsku. Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia  w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 planowanego przedsięwzięcia jest także Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.
 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia


Wprowadził(a):
Adam Ebertowski

Zatwierdził(a):
Adam Ebertowski