Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Nowa Karczma
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Nowa Karczma

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Nowa Karczma 
 
Ochrona środowiska


Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Karczma


Informację udostępniono: 01.07.2014 09:47
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2014 09:47


Nowa Karczma, dnia 30.06.2014r.
K.OŚ.600-1.3.2.2014
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Na podstawie art. 33 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235)  oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z wnioskiem Pana Jana Cylka
 
 
informuję,
 
iż w dniu 30.06.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego   na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem oraz sześciu budynków gospodarczych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 33/10 położonej w obrębie geodezyjnym Grabowska Huta,  gm. Nowa Karczma określone jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
Jednocześnie stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pokój nr 5 w terminie do 14.07.2014r.


Wprowadził(a):
Adam Ebertowski

Zatwierdził(a):
Adam Ebertowski