Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Nowa Karczma
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Nowa Karczma

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Nowa Karczma 
 
Ochrona środowiska


Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Karczma


Informację udostępniono: 08.05.2014 09:42
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014 09:42


                                                                                                                                Nowa Karczma, dnia 07.05.2014r.
K.OŚ.600-1.2.3.2014
 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 33 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235)  oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego         (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „POLGRAVEL” z siedzibą w Gdańsku
informuję,
iż w dniu 07.05.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Barkoczyn VII” w miejscowości Stary Barkoczyn, gm. Nowa Karczma (na terenie działek nr 167/4, 178/2, 178/4, 179/1, 181/11, 184/1) określone jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Jednocześnie stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pokój nr 5 w terminie do 22.05.2014r.


Wprowadził(a):
Adam Ebertowski

Zatwierdził(a):
Adam Ebertowski